[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Špeciálne vozidlá

Citroën vám ponúka najlepšie riešenia pre činnosť taxi-služby alebo autoškoly. Či už ste Taxi služba, Autoškola alebo Sanitka, šoférovanie je vašim zamestnaním a vozidlo je vašim pracovným nástrojom. V našej ponuke špeciálnych vozidiel berieme do úvahy vaše špecifické požiadavky a ponúkame vám vozidlá pripravené na vašu prácu.

Top