[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Citroën pre vaše vozidlo

Citroën využíva celé know-how značky na zabezpečenie údržby vášho vozidla pomocou prispôsobených a transparentných služieb.

Či už ide o paušálne ceny, kontroly alebo opravy akéhokoľvek druhu, Citroën vám poskytuje všetky svoje odborné znalosti v oblasti kontrol, opráv, asistencie a poradenstva počas celej doby životnosti vášho vozidla Citroën.

Top