Želáte si obdržať cenovú ponuku?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte obdržať cenovú ponuku. Vaša žiadosť bude postúpená vami zvolenému predajnému miestu.

Zavrieť
Želáte si absolvovať testovaciu jazdu s určitým konkrétnym modelom?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si model vozidla, s ktorým máte záujem absolvovať testovaciu jazdu. Vaša žiadosť bude postúpená predajnému miestu, ktoré si zvolíte.

Zavrieť
Želáte si obdržať dokumentáciu?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte dostať jednu alebo viacero brožúr.

Zavrieť

Trvalá mobilita podľa značky Citroën

Trvalá mobilita je pojem, ktorý je odnožou "trvalo udržateľného rozvoja" a ktorý sa vzťahuje na všetko, čo vo všeobecnosti súvisí s dopravnými prostriedkami a s mobilitou.
Jej cieľom je hlavne znížiť emisie sklenníkových plynov, znečisťujúcich látok a hluk a takisto vyvolať zmenu správania sa pri cestovaní.

Top