Želáte si obdržať cenovú ponuku?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte obdržať cenovú ponuku. Vaša žiadosť bude postúpená vami zvolenému predajnému miestu.

Zavrieť
Želáte si absolvovať testovaciu jazdu s určitým konkrétnym modelom?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si model vozidla, s ktorým máte záujem absolvovať testovaciu jazdu. Vaša žiadosť bude postúpená predajnému miestu, ktoré si zvolíte.

Zavrieť
Želáte si obdržať dokumentáciu?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte dostať jednu alebo viacero brožúr.

Zavrieť

Alternatívne palivá

CNG (Zemný plyn do vozidiel)

Citroën vyvíja širokú škálu technologických riešení určených na zníženie spotreby paliva ako aj emisií znečisťujúcich látok.

Ekologický

Citroën - CNG - Ekologický

Umožňuje znížiť emisie CO2 o 20 až 25 % v porovnaní s benzínom a vykazuje nulové emisie oxidov síry a olova.

Ako palivo ho v súčasnosti využívajú viac ako 4 milióny vozidiel na svete.

Úsporný

Citroën - CNG - Úsporný

Jeho cena je vo všeobecnosti konkurencieschopná a nižšia ako cena benzínu alebo nafty.

Majitelia vozidiel na CNG majú často možnosť využiť daňové stimuly a výhody.

Spoľahlivý

Citroën -CNG - Spolahlivy

Je ľahší ako vzduch a v prípade úniku sa rýchlo rozptýli bez toho,aby vytvoril výbušné povlaky alebo horľavé škvrny.

Všetky vozidlá Citroën s pohonom na CNG sú homologované a sú vybavené tými najmodernejšími bezpečnostnými prvkami.

BIOPALIVÁ

Citroën ponúka motory, ktoré sú schopné fungovať na biopalivá:

  • na bionaftu v prípade dieselových HDi motorov
  • na bioetanol v prípade benzínových motorov.

Bionafta a bioetanol napomáhajú nezvyšovať klimatické otepľovanie tým, že znižujú emisie CO2 (hlavne skleníkové plyny) vozidiel.

 

Vďaka tomu, že biopalivá neobsahujú olovo a majú nízky obsah síry, znižujú emisie škodlivých látok.

 

Po ich zmiešaní s klasickými palivami sa dosiahne lepšie spaľovanie vďaka ich vysokému obsahu kyslíka.

 

V dôsledu toho sa znížia emisie pevných častíc, kysličníka uhoľnatého a znečisťujúcich látok.

Bionafta

Citroën - Bionafta

Bionafta je zmesou nafty a oleja vyrobeného z rastlín ako je repka olejná, slnečnica alebo sója.
Tento olej sa spracuje chemicky a následne sa zmieša s naftou.

 

Európske predpisy povoľujú do nafty primiešať 5 % tohto oleja v objeme.

 

Použitie bionafty B30 umožňuje znížiť emisie CO2 o 18 % a emisie pevných častíc o 22 %.

Bioetanol

Citroën - Bioetanol

Bioetanol je zmesou benzínu a etanolu,alkoholu vyrobeného fermentáciou cukru(z cukrovej repy aleboz cukrovej trstiny) alebo škrobu pôvodom z obilnín (obilie, kukurica...).

 

Citroën vytvoril motory schopné používať pohonné hmoty obsahujúce do 10% etanolu (palivo E10).

 

Použitie paliva E10 znižuje emisie  CO2.

Technológia FlexFuel

Na niektorých trhoch (Brazília, Švédsko) Citroën takisto ponúka vozidlá vybavené technológiou umožňujúcou použitie zmesi benzínu a etanolu v rôznych proporcionálnych pomeroch:

  • až do 85 % etanolu v benzíne v Európe (palivo E85, ktorého rozvoj v Európe a vo Francúzsku je momentálne ešte nepatrný),
  • od 20 do 100 % etanolu v Brazílii, najväčší svetový trh pre toto palivo a vozidlá s technológiou flex-fuel.

Palivá vyrábané progresívnymi technológiami

Uvedomujúc si problémy súvisiace so sporom medzi poľnohospodárstvom produkujúcim plodiny k výrobe potravín a energetickým poľnohospodárstvom, plánuje Citroën širšie využívať biopalivá a zohľadniť pritom všetky sociálne a environmentálne aspekty.

 

Tieto palivá možno získať valorizáciou biomasy (využitie celej rastliny, nepotravinárskych plodín, organického odpadu) alebo využitím mikrorias.

 

Cieľom Citroënu je zabezpečiť kompatibilitu svojich motorov s týmito palivami,len čo sa dostanú do štádia priemyselnej výroby v horizonte rokov 2020-2030.

Top