Želáte si obdržať cenovú ponuku?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte obdržať cenovú ponuku. Vaša žiadosť bude postúpená vami zvolenému predajnému miestu.

Zavrieť
Želáte si absolvovať testovaciu jazdu s určitým konkrétnym modelom?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si model vozidla, s ktorým máte záujem absolvovať testovaciu jazdu. Vaša žiadosť bude postúpená predajnému miestu, ktoré si zvolíte.

Zavrieť
Želáte si obdržať dokumentáciu?

Nechajte sa viesť nižšie uvedeným formulárom a vyberte si vozidlo, pre ktoré si želáte dostať jednu alebo viacero brožúr.

Zavrieť

FINANCOVANIE CITROËN

Citroën pozná vaše obmedzenia a ponúka vám riešenia financovania, aby vám uľahčil kúpu alebo prenájom vášho nového vozidla.

Balónový úver

Pre vašu úplnú pohodu

Ak ste ukončili splácanie vášho vozidla a chcete si zakúpiť nové vozidlo, balónový úver môže pokryť kompletne nákupnú cenu poslednou mesačnou splátkou, ktorá v prípade úplného splatenia úveru zodpovedá približne odpredajnej cene vášho vozidla.

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Úver vás zaväzuje a musí byť splatený. Pred prijatím záväzku si overte vaše možnosti splácania.

Hlavné výhody

 • Vaše vozidlo môže byť financované až do 100 % jeho nákupnej ceny
 • S vašim koncesionárom alebo obchodným zástupcom si stanovíte v predajnom mieste dobu splácania a výšku vašich mesačných splátok.

Finančný lízing (zmluva obsahujúca predkupné právo na predmet lízingu)

Prenájom s možnosťou následného odkúpenia

Prajete si mať možnosť pravidelne meniť vozidla bez toho, aby ste mali starosti s jeho odpredajom? Finančný lízing je ideálnym riešením, pretože vám poskytuje možnosť výberu: 

 • po dobe splácania odovzdať vaše vozidlo vášmu predajnému miestu (po úplnom finančnom vysporiadaní Vašej zmluvy môže predajca odkúpiť Vaše vozidlo),
 • ponechať si vaše vozidlo a stať sa jeho majiteľom,
 • prípadne si môžete predĺžiť financovanie (nájom)


Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Hlavné výhody

 • Objednáte si vozidlo Citroën, voliteľnú výbavu a farbu podľa vášho výberu.
 • Žiadne povinné navýšenie prvej splátky: sami sa voľne rozhodnete pri dodaní vozidla, či zaplatíte prvú navýšenú splátku alebo táto prvá splátka bude rovnaká ako všetky ďalšie splátky.
 • Počas celej doby splácania mesačných splátok bude vaše meno uvedené v technickom preukaze vozidla ako nájomca.
 • Od samého začiatku poznáte odkupnú hodnotu vozidla.
 • Ak sa rozhodnete uplatniť vaše predkupné právo, okamžite sa stanete majiteľom vozidla.

Dlhodobý prenájom - pre právnické osoby

Prenájom prispôsobený vášmu používaniu

Pri dlhodobom prenájme sa vaša zmluva prispôsobí skutočnému používaniu vášho vozidla. 

Dobu trvania zmluvy a počet najazdených kilometrov, ktoré boli stanovené pri podpise zmluvy, možno kedykoľvek upraviť podľa skutočných potrieb používania vozidla. 

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku. 

Úver vás zaväzuje a musí byť splatený. Pred prijatím záväzku si overte vaše možnosti splácania.

Hlavné výhody

 • Počet najazdených kilometrov a doba trvania zmluvy sa prispôsobujú skutočnému používaniu vozidiel.
 • Zachováte si schopnosť investovať do toho, čo najviac potrebujete.
 • Máte prístup k širokej škále pridružených služieb.
 • Vaša mesačná splátka zahŕňa všetky voliteľné služby, ktoré ste si vybrali.

Klasický spotrebný úver

Úver sa pružne prispôsobí vašim potrebám

Citroën Financial Services vám ponúka klasický spotrebný úver s pevnou úrokovou sadzbou a dobou splácania a s rovnakými pravidelnými mesačnými splátkami.

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je súčasťou financovania záložná zmluva zapísaná do Notárskeho registra záložných zmlúv.

Hlavné výhody

 • Vaše vozidlo môže byť financované až do 100 % jeho nákupnej ceny
 • S vašim koncesionárom alebo obchodným zástupcom si stanovíte v predajnom mieste dobu splácania a výšku vašich mesačných splátok.

Top