[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

eMyWay

NaviDrive

Aktualizácia máp

eMyWay je navigačný systém, ktorý okrem iného disponuje:

  • veľkou 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením
  • vnútornou pamäťou, na ktorej sú uložené kartografické údaje
  • pripomienkami o maximálnej povolenej rýchlosti 
  • audio streamingom Bluetooth, t.j. možnosťou počúvať hudbu uloženú v mobilnom telefóne.

NaviDrive je vysokovýkonný navigačný systém GPS, ktorý disponuje :

  • dotykovou 7" obrazovkou, ktorá podporuje intuitívne ovládanie menu 
  • vstupom pre SD karty, ktorý umožňuje načítať a uchovávať audio súbory.

S cieľom čeliť zmenám v cestnom systéme a užívať si istejšiu a bezstarostnejšiu jazdu vám Citroën ponúka možnosť aktualizovať navigačný systém vo vašom vozidle.
Môžete si objednať najaktuálnejšie karty GPS špeciálne vyvinuté pre váš Citroën.

Top