[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Súťaž Vyhraj Citroën C3 a iné hodnotné ceny

Výhercovia súťaže

Prostredníctvom emailovej, listovej a SMS kampane ste mali možnosť zapojiť sa do súťaže Vyhraj Citroën C3 alebo iné hodnotné ceny. Súťaž bola ukončená 25.5.2018 a vyžrebovaných bolo 102 výhercov, ktorým srdečne baloželáme :)

Celý zoznam výhercov nájdete tu.

 

Top