Naši predajné miesta sú už otvorené a servisy sú vám plne k dispozícii

Viac info

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Alternatívne palivá

CNG (Zemný plyn do vozidiel)

Citroën vyvíja širokú škálu technologických riešení určených na zníženie spotreby paliva ako aj emisií znečisťujúcich látok.

Ekologický

Citroën - CNG - Ekologický

Umožňuje znížiť emisie CO2 o 20 až 25 % v porovnaní s benzínom a vykazuje nulové emisie oxidov síry a olova.

Ako palivo ho v súčasnosti využívajú viac ako 4 milióny vozidiel na svete.

Úsporný

Citroën - CNG - Úsporný

Jeho cena je vo všeobecnosti konkurencieschopná a nižšia ako cena benzínu alebo nafty.

Majitelia vozidiel na CNG majú často možnosť využiť daňové stimuly a výhody.

Spoľahlivý

Citroën -CNG - Spolahlivy

Je ľahší ako vzduch a v prípade úniku sa rýchlo rozptýli bez toho,aby vytvoril výbušné povlaky alebo horľavé škvrny.

Všetky vozidlá Citroën s pohonom na CNG sú homologované a sú vybavené tými najmodernejšími bezpečnostnými prvkami.

BIOPALIVÁ

Citroën ponúka motory, ktoré sú schopné fungovať na biopalivá:

  • na bionaftu v prípade dieselových HDi motorov
  • na bioetanol v prípade benzínových motorov.

Bionafta a bioetanol napomáhajú nezvyšovať klimatické otepľovanie tým, že znižujú emisie CO2 (hlavne skleníkové plyny) vozidiel.

 

Vďaka tomu, že biopalivá neobsahujú olovo a majú nízky obsah síry, znižujú emisie škodlivých látok.

 

Po ich zmiešaní s klasickými palivami sa dosiahne lepšie spaľovanie vďaka ich vysokému obsahu kyslíka.

 

V dôsledu toho sa znížia emisie pevných častíc, kysličníka uhoľnatého a znečisťujúcich látok.

Bionafta

Citroën - Bionafta

Bionafta je zmesou nafty a oleja vyrobeného z rastlín ako je repka olejná, slnečnica alebo sója.
Tento olej sa spracuje chemicky a následne sa zmieša s naftou.

 

Európske predpisy povoľujú do nafty primiešať 5 % tohto oleja v objeme.

 

Použitie bionafty B30 umožňuje znížiť emisie CO2 o 18 % a emisie pevných častíc o 22 %.

Bioetanol

Citroën - Bioetanol

Bioetanol je zmesou benzínu a etanolu,alkoholu vyrobeného fermentáciou cukru(z cukrovej repy aleboz cukrovej trstiny) alebo škrobu pôvodom z obilnín (obilie, kukurica...).

 

Citroën vytvoril motory schopné používať pohonné hmoty obsahujúce do 10% etanolu (palivo E10).

 

Použitie paliva E10 znižuje emisie  CO2.

Technológia FlexFuel

Citroën - Technológia FlexFuel

Na niektorých trhoch (Brazília, Švédsko) Citroën takisto ponúka vozidlá vybavené technológiou umožňujúcou použitie zmesi benzínu a etanolu v rôznych proporcionálnych pomeroch:

  • až do 85 % etanolu v benzíne v Európe (palivo E85, ktorého rozvoj v Európe a vo Francúzsku je momentálne ešte nepatrný),
  • od 20 do 100 % etanolu v Brazílii, najväčší svetový trh pre toto palivo a vozidlá s technológiou flex-fuel.

Palivá vyrábané progresívnymi technológiami

Uvedomujúc si problémy súvisiace so sporom medzi poľnohospodárstvom produkujúcim plodiny k výrobe potravín a energetickým poľnohospodárstvom, plánuje Citroën širšie využívať biopalivá a zohľadniť pritom všetky sociálne a environmentálne aspekty.

 

Tieto palivá možno získať valorizáciou biomasy (využitie celej rastliny, nepotravinárskych plodín, organického odpadu) alebo využitím mikrorias.

 

Cieľom Citroënu je zabezpečiť kompatibilitu svojich motorov s týmito palivami,len čo sa dostanú do štádia priemyselnej výroby v horizonte rokov 2020-2030.

Citroën - Palivá vyrábané progresívnymi technológiami
Top