[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

ZMENIŤ DÁTUM V MOJOM GPS ZARIADENÍ

OPRAVIŤ NESPRÁVNE FUNGOVANIE „ WEEK NUMBER ROLL OVER“

...

Reset počítadla času satelitných prijímačov GPS používaných na riadenie navigačných systémov, nazývaný počítadlo týždňov (Week Number Roll Over), ku ktorému došlo 6. apríla 2019, by mohol spôsobiť mierne narušenie fungovania navigačných systémov.  

 

Na základe analýzy, ktorú vykonali naši odborníci, sa ukázalo, že týmto problémom by mohli byť dotknuté len systémy My Way - Wip Nav, ktorými sú vybavené vozidlá Citroën vyrobené v rozmedzí rokov od 2007 do 2015.    

Dopad tohto resetu by sa mal prejaviť len zobrazením chybného dátumu 2099: namiesto 2019.

Túto chybu môžete ľahko opraviť nasledovným spôsobom:


- Aktualizujte ručne dátum vášho navigačného systému
(menu NASTAVENIE (SET UP) / NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU)
- Odčiarknite automatickú synchronizáciu času GPS.

Week-Number-Roll-Over_3_625x350
Top