[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Dokumentácia

Táto užívateľská príručka je zostavená tak, aby vám umožnila naplno a bezpečne používať vozidlo Citroën C-Zero vo všetkých životných situáciách.

Urobte si čas, aby ste si ju pozorne prečítali a oboznámili sa dobre so svojím vozidlom.

V tejto príručke predstavené všetky varianty výbavy, ktoré sú k dispozícii v celej rade C-Zero. Vaše vozidlo ponúka len časť výbavy popísanej v dokumente, v závislosti od prevedenia, verzie a špecifikácií platných pre krajinu predaj
a

717x438_Blanc.jpg
Top