[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

DOKUMENTÁCIA

Táto užívateľská príručka je zostavená tak, aby vám umožnila naplno a bezpečne používať vozidlo Citroën SpaceTourer vo všetkých životných situáciách.

Urobte si čas, aby ste si ju pozorne prečítali a oboznámili sa dobre so svojím vozidlom. V tejto príručke sú predstavené všetky varianty výbavy, ktoré sú k dispozícii v celom rade SpaceTourer. Vaše vozidlo ponúka len časť výbavy popísanej v dokumente, v závislosti od prevedenia, verzie a špecifikácií platných pre krajinu predaja.

1500x646_Design.jpg
Top