[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Poistenie Citroën Business


POISTENIE CITROËN BUSINESS

V spolupráci s poisťovňami Allianz - Slovenská poisťovňa a Generali Slovensko vyvinul Citroën konkurencieschopné poistenia vozidiel pre profesionálnych ako aj súkromných zákazníkov s cieľom čeliť akýmkoľvek nepredvídaným situáciám.

Citroën Business Poistenie je havarijné poistenie špeciálne vyvinuté pre všetkých firemných zákazníkov využívajúcich celú škálu osobných vozidiel  Citroën a úžitkových vozidiel Citroën do 3,5 tony, vrátane vozidiel autoškoly.

Citroën Business Poistenie sa zaväzuje opraviť vaše vozidlo vo vašom obvyklom predajnom mieste Citroën alebo v akomkoľvek inom autorizovanom servise siete Citroën. Získate tak poistenie vykonaných opráv s originálnymi dielmi a s dodržaním záruky výrobcu.

Súčasťou Citroën Business Poistenia je aj poistenia pre prípad totálnej škody alebo odcuzenia vozidla, ktoré zabezpečuje poistnú ochranu vášho vozidla zaobstaraného v rámci lízingovej zmluvy pre prípad jeho odcudzenia alebo totálnej škody (v dôsledku požiaru, havárie alebo zničenia vozidla živelnou udalosťou) a predovštkým pokrýva rozdiel medzi nadobúdacou cenou bez DPH v rámci predkupného práva v momente vzniku poistnej udalosti a znalcom stanovenou trhovou hodnotou.

Hlavné výhody

•    Jednorázová faktúra s poistným zahrnutým vo fakturácii splátok.
•    Poistenie všetkých škôd (havarijné).  
•    Splátkové úhrady.
•    Kvalita opráv a originálne diely.
•    Uľahčený a zrýchlený nákup nového vozidla.
•    Zjednodušené spracovanie poistnej udalosti.
•    Zachovanie finančných prostriedkov.


S pripoistením finančnej straty  budete využívať optimálnu pomoc v prípade totálnej škody (požiar, nehoda, prírodná katastrofa).


Toto pripoistenie poskytuje predovštkým  úhradu rozdielu medzi poplatkom za vypovedanie podľa podmienok zmluvy a hodnotou vozidla pred poistnou udalosťou vypočítanou znalcom.
Toto pripoistenie poskytuje poistné krytie aj pre vozidlá autoškoly, sanitky a ľahké zdravotnícke vozidlá (ĽZV).

Uzavretie poistnej zmluvy:
- Poistné sa vypočíta podľa nákupnej ceny vozidla bez DPH (faktúrovanej ceny)
- Podmienka na uzavretie poistnej zmluvy: uzatvorené havarijné poistenie.

Hlavné výhody

  • Uľahčený a zrýchlený nákup nového vozidla.
  • Zjednodušené spracovanie poistnej udalosti.
  • Zachovanie finančných prostriedkov.

 


Top