Zobraziť obsah

CITROËN FLEXCARE

 

Predplaťte si bezstarostnosť 

Ponuka FlexCare záruk, rozšírených asistenčných služieb a servisných kontraktov, ktoré vyhovujú spôsobu vašej jazdy.
 
OCHRANA
Chráňte sa pred neočakávanými situáciami
 
 
ÚSPORA
Istota rozpočtu bez vplyvov inflácie
 
FLEXIBILITA
Prispôsobte si svoj servisný kontrakt FlexCare podľa vašich potrieb
 
ODBORNOSŤ
Využite služby našich špecialistov a náhradné diely Citroën

FLEXCARE ZÁRUKA

 

JASNEJŠIA BUDÚCNOSŤ

"Pre mňa je dôležitá predovšetkým ochrana pred neočakávanými udalosťami.

FLEXCARE ZÁRUKA

FlexCare záruka  (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od registrácie vozidla.    + Trakčná batéria  (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Citroën.       

+ Citroën Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.    + Nabitie trakčnej batérie (i) Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Citroën FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma. 

FLEXCARE ZÁRUKA

FlexCare záruka  (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od registrácie vozidla.   

+ Citroën Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.  

FLEXCARE ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
"Dokážem rozložiť náklady na moje služby pomocou fixných mesačných platieb, vyhnem sa rastúcim cenám a inflácii."

FLEXCARE ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY

FlexCare záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare.   + Trakčná batéria  (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Citroën.    + Pravidelné servisné prehliadky (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou. 

+ Citroën Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.    + Nabitie trakčnej batérie (i) Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Citroën FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma.   + Zmeranie kondície trakčnej batérie  (i) V čase údržby/diagnostiky trakčnej batérie - na požiadanie zákazníka.    

FLEXCARE ZÁRUKA A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY

FlexCare záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare.     + Pravidelné servisné prehliadky (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.    + Citroën Assistance (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.  
SERVISNÁ ZMLUVA
"Pre mňa znamená kompletnú ponuku služby typu "všetko v jednom". "

SERVISNÁ ZMLUVA

FlexCare záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare.    + Trakčná batéria  (i) Na vašu trakčnú batériu sa vzťahuje záruka 8 rokov alebo do 160 000 km v rámci záruky výrobcu Citroën.    + Pravidelné servisné prehliadky  (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.   + Náhradné vozidlo  (i) Pri pravidelnej prehliadke - potrebné dohodnúť 48 hod. vopred.     

+ Opotrebované diely  (i) Výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu (brzdové doštičky, tlmiče, poistky, stierače....) za normálnych podmienok používania vozidla.   + Technická a emisná kontrola  (i) Zabezpečenie STK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov.   + Citroën Assistance  (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.    + Nabitie trakčnej batérie (i) Nedostatok energie - ak vášmu akumulátoru chýba energia, môžeme ho dobiť na mieste, ak je to povolené, a/alebo odtiahnuť k nabíjacej stanici, ktorú si želáte, do vzdialenosti 80 km alebo k najbližšej v tomto dosahu. Váš plán Citroën FlexCare zahŕňa 2 odťahy ročne zdarma.  

+ Zmeranie kondície trakčnej batérie  (i) V čase údržby/diagnostiky trakčnej batérie - na požiadanie zákazníka. 

SERVISNÁ ZMLUVA

FlexCare záruka (i) Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare.   + Pravidelné servisné prehliadky  (i) Vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok, ktoré zahŕňa prácu a výmenu dielov podľa servisných požiadaviek výrobcu pre bežné podmienky používania vozidla počas trvania a rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare. Zakúpiteľné do prvého roku registrácie vozidla a pred prvou plánovanou údržbou.    + Náhradné vozidlo (i) Pri pravidelnej prehliadke - potrebné dohodnúť 48 hod. vopred.     + Opotrebované diely  (i) Výmena dielov podliehajúcich opotrebovaniu (brzdové doštičky, tlmiče, poistky, stierače....) za normálnych podmienok používania vozidla.    

+ Technická a emisná kontrola  (i) Zabezpečenie STK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov.    + Citroën Assistance  (i) Pomoc na ceste alebo odťah vozidla do servisu Citroën 24/7 vo viac ako 49 krajinách. Pomoc v prípade mechanickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.  

PONUKA FINANCOVANIA

 

CITROËN FLEXCARE

“Užívať si pohodovú jazdu vďaka predplateným servisným službám nebolo nikdy jednoduchšie!”

Financujte svoju FlexCare záruku alebo Servisnú zmluvu v rámci financovania vozidiel značky Citroën cez finančné produkty ESSOX FINANCE za zvýhodnenú cenu so zľavou 5 % z ceny zmluvy.

 

Ponuka financovania produktov: FlexCare záruka, FlexCare záruka a pravidelné servisné prehliadky alebo Servisná zmluva sa vzťahuje len na nové vozidlá financované v rámci spotrebného úveru. Využiť môžete akýkoľvek finančný produkt z ponuky spoločnosti ESSOX FINANCE okrem produktu s poslednou navýšenou splátkou. Viac informácií ohľadom akciovej ponuky vám poskytne váš predajca.

Vyberte si ponuku, ktorá vyhovuje vám, vášmu vozidlu a vášmu životnému štýlu.

 

 

 

 

 

ČO JE ZAHRNUTÉ
FLEXCARE ZÁRUKA
FLEXCARE ZÁRUKA A SERVISNÉ PREHLIADKY
SERVISNÁ ZMLUVA
FlexCare záruka
X
X
X
Pravidelné servisné prehliadky
X
X
Citroën Assistance
X
X
X
Opotrebované diely
X
Náhradné vozidlo
X
Prvá technická a emisná kontrola
X

 

PREČO JE CITROËN FLEXCARE TÁ SPRÁVNA VOĽBA?

FlexCare záruka vám umožňuje pokryť náklady na opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických súčiastok po skončení zmluvnej záruky. Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare až na 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od začatia plynutia zmluvnej záruky.  

Servisná zmluva vám nielen pomôže rozložiť náklady na údržbu vášho vozidla Citroën, ale poskytne vám aj cenné doplnkové služby, ktoré vám uľahčia život s vaším vozidlom. Najlepším riešením je zakúpiť si ju pri kúpe vozidla, aby ste mohli svoje vozidlo chrániť hneď od začiatku. Ak ste si servisnú zmluvu nezakúpili pri kúpe vozidla, môžete si ju zakúpiť kedykoľvek pred prvým pravidelným servisom.

 

FLEXCARE ZÁRUKA
FLEXCARE ZÁRUKA A SERVISNÉ PREHLIADKY
SERVISNÁ ZMLUVA
FlexCare záruka
X
X
X
Pravidelné servisné prehliadky
X
X
Citroën Assistance
X
X
X
Nabitie trakčnej batérie
X
X
X
Zmeranie kondície trankčnej batérie
X
X
Opotrebované náhradné diely
X
Náhradné vozidlo
X
Prvá technická a emisná kontrola
X

PREČO JE CITROËN FLEXCARE TÁ SPRÁVNA VOĽBA?

FlexCare záruka vám umožňuje pokryť náklady na opravu alebo výmenu nefunkčných mechanických, elektrických alebo elektronických súčiastok po skončení zmluvnej záruky. Pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov počas trvania a v rozsahu km vášho programu Citroën FlexCare až na 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km. Možnosť zakúpenia počas prvých 24 mesiacov od začatia plynutia zmluvnej záruky.  

Servisná zmluva vám nielen pomôže rozložiť náklady na údržbu vášho vozidla Citroën, ale poskytne vám aj cenné doplnkové služby, ktoré vám uľahčia život s vaším vozidlom. Najlepším riešením je zakúpiť si ju pri kúpe vozidla, aby ste mohli svoje vozidlo chrániť hneď od začiatku. Ak ste si servisnú zmluvu nezakúpili pri kúpe vozidla, môžete si ju zakúpiť kedykoľvek pred prvým pravidelným servisom.