[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:SK] [cle1: SECONDES Lang:SK]

Zmluvná záruka

Zmluvná záruku pre nové vozidlá Citroën.

Váš Citroën má zmluvnú záruku 24 mesiacov, ktorú si majitelia vozidiel môžu uplatniť vo všetkých predajných a servisných miestach značky na Slovensku.

 

Záruku na váš Citroën si môžete predĺžiť prostredníctvom servisných kontraktov.

Záruka pre nové vozidlá Citroën.
Top