[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Riešenia financovania


NA KAŽDÉ RIEŠENIE, MÁME PRE VÁS FINANCOVANIE NA MIERU

Citroën Business vám ponúka rôzne riešenia financovania, aby vám uľahčil kúpu nových vozidiel pre vašu spoločnosť.

Dlhodobý nájom úplne jednoduchým spôsobom prispôsobuje vašu zmluvu skutočnému používaniu vášho vozidla.

- Trvanie: 12 až 60 mesiacov.

- Maximálny počet najazdených kilometrov: 200 000 km.

Služby si môžete vybrať podľa vašich požiadaviek a náklady na tieto služby budú zahrnuté do vašej výšky nájomného:

- pravidelná údržba,

- servis,

- letné a zimné pneumatiky,

- náhradné vozidlo v prípade údržby,

- pripoistenie finančnej straty,

- havarijná poistka.

 

Hlavné výhody

  • Znížené celkové finančné náklady vďaka prvému zvýšenému nájomného. 
  •  Zjednodušené zaúčtovanie vďaka jednému zápisu pre nájomné a služby.
  • Znížený zdaniteľný základ, pretože nájomné sa účtujú v prevádzkových nákladoch.  
  • Možnosť pravidelnej výmeny vozidla za nový model alebo získanie vlastníctva vozidla na konci zmluvy..

 


Je to vhodné riešenie, ak si váš podnik chce prenajť nové vozidlo s možnosťou jeho obnovy alebo kúpy na konci zmluvy.

- Predkupné právo s vopred známou výškou.

- Trvanie: 24 až 60 mesiacov.

- Možnosť zvýšenej výšky prvého nájomného.

Služby si môžete vybrať podľa vašich požiadaviek a náklady na tieto služby budú zahrnuté do vašej výšky nájomného:

- pravidelná údržba,

- servis,

- letné a zimné pneumatiky,

- náhradné vozidlo v prípade údržby,

- pripoistenie finančnej straty,

- havarijná poistka.

 

Hlavné výhody

  • Zmluva sa prispôsobuje počtu najazdených kilometrov a dobe používania, aby zohľadnila skutočné používanie vozidiel.
  • Zachováte si schopnosť investovať do toho, čo najviac potrebujete.
  • Znížený zdaniteľný základ, pretože nájomné sa účtujú v prevádzkových nákladoch.

 


Je to vhodné riešenie, ak si váš podnik chce prenajť nové vozidlo s možnosťou jeho obnovy alebo kúpy na konci zmluvy.

- Predkupné právo s vopred známou výškou.

- Trvanie: 24 až 60 mesiacov.

- Možnosť zvýšenej výšky prvého nájomného.

Služby si môžete vybrať podľa vašich požiadaviek a náklady na tieto služby budú zahrnuté do vašej výšky nájomného:

- pravidelná údržba,

- servis,

- letné a zimné pneumatiky,

- náhradné vozidlo v prípade údržby,

- pripoistenie finančnej straty,

- havarijná poistka.

 

Hlavné výhody

  • Riešenie na posilnenie vášho majetku.
  • Zachovanie vašich finančných zdrojov na hlavnú činnosť vašej spoločnosti.
  • Možnosť využitia pôžičky a splatenia v celku alebo po častiach.

 


Top