Zobraziť obsah
AKTUALIZÁCIE VÁŠHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Na optimálne fungovanie Vášho navigačného systému je potrebné pravidelne aktualizovať mapové podklady. Preto vám Citroën ponúka pravidelnú aktualizáciu svojich máp.

Zadajte svoje VIN číslo vozidla Citroën

Zadajte platný VIN pre vozidlo Citroën

*VIN= identifikačné číslo vozidla. Nájdete ho na svojej sivej karte (17 znakov začínajúcich na VF7 alebo VR7…)