ZOBRAZIŤ OBSAH

FINANCUJTE SVOJ CITROËN

Citroën pozná vaše obmedzenia a ponúka vám riešenia financovania, aby vám uľahčil kúpu alebo prenájom vášho nového vozidla.

 

KLASICKÝ SPOTREBNÝ ÚVER

ÚVER SA PRUŽNE PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM

ESSOX FINANCE, s.r.o. vám ponúka klasický spotrebný úver s pevnou úrokovou sadzbou a dobou splácania a s rovnakými pravidelnými mesačnými splátkami.

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je súčasťou financovania záložná zmluva zapísaná do Notárskeho registra záložných zmlúv.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

 

ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka úver :

  •  Pre osobné a úžitkové vozidlá
  •  Pre nové a jazdené vozidlá
  •  Doba splácania od 24 do 72 mesiacov
  •  Akontácia od 0 % do 60 %

 

Produkt je ponúkaný prostredníctvom autorizovaných predajcov značky CITROËN. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

 

FINANČNÝ LÍZING

PRENÁJOM S MOŽNOSŤOU NÁSLEDNÉHO ODKÚPENIA

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na zaobstaranie motorového vozidla. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a poplatku za prevod vlastníctva.  ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka finančný lízing:

- pre osobné a úžitkové vozidlá

-pre nové a jazdené vozidlá

-doba splácanie od 36 do 72 mesiacov

-akontácia od 0% do 60%  

Produkt je ponúkaný prestredníctvom autorizovaných predajcov značky CITROËN. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

OPERATÍVNY LEASING - PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

PRENÁJOM PRISPÔSOBENÝ VÁŠMU POUŽÍVANIU

Pri dlhodobom prenájme sa vaša zmluva prispôsobí skutočnému používaniu vášho vozidla. 

Dobu trvania zmluvy a počet najazdených kilometrov, ktoré boli stanovené pri podpise zmluvy, možno kedykoľvek upraviť podľa skutočných potrieb používania vozidla. 

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.  

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomncovi.

 

SERVISNÉ KONTRAKTY CITROËN

PONUKA ŠITÁ NA MIERU

Od základnej istoty – predĺženia záruky až po kontrolu nákladov na servis a údržbu vášho vozidla, vám Citroën umožňuje zachovať výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť vášho vozidla.

Podľa vašich požiadaviek a miery používania vozidla si môžete vybrať dĺžku trvania zmluvy až 8 rokov a kilometrový nájazd až 200 000 km.

 

Viac informácii získate u vášho najbližšieho predajcu.