[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

CITROËN A TOTAL, 45 ROKOV PARTNERSTVA:

Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Od konca 60-tych rokov a od výroby maziva pre DS, ktoré odstraňuje problémy so zapaľovaním a usadeninami, vyvíjajú skupiny Total  a Citroën spoločne mazivá prispôsobené motorom Citroën tak, aby boli stále úspornejšie na palivo a čo najviac šetrné k životnému prostrediu.  

Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - Priemysel

Priemysel

Od uzavretia ich partnerstva v roku 1968 podporovala firma Total priemyselný rozvoj značky Citroën na piatich kontinentoch dodávaním širokej škály mazív do automobilov: motorové oleje, mazacie tuky a hydraulické kvapaliny (LDS). 

Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - Popredajný servis

Popredajný servis

Citroën odporúča vo svojich distribučných sietiach mazivá Total, špecificky vyvinuté pre svoje motory a zodpovedajúce normám PSA PEUGEOT CITROËN o emisiách znečisťujúcich látok.

Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - Automobilovy sport

Motoristický šport

Sila partnerstva medzi firmami Total a Citroën sa výrazne prejavuje v motoristickom športe. Od Rely v roku 1969 až po senzačné Majstrovstvá sveta v rely 2012 mohla firma Total otestovať svoje mazivá v extrémnych podmienkach a zabezpečiť vozidlám Citroën optimálne výkony.


MOTOROVÉ OLEJE TOTAL

Na mazanie svojich motorov Citroën odporúča používať syntetické a minerálne oleje Total.

Odhaľte nižšie našu škálá motorových olejov Total:

Motorový olej na báze technológie syntézy TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 zabezpečuje najlepšiu úroveň ochrany proti predčasnému opotrebovaniu a zaneseniu motora.

Umožňuje úsporu 4,2 % paliva, čo zodpovedá 1000 km spotreby paliva* pre každú výmenu oleja každých 25 000 km.

Toto mazivo má špecifickú formuláciu pre motory vybavené systémami proti znečisťovaniu poslednej generácie a predlžuje životnosť systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov .

Vysvetlivky
Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 )

Motorový olej na báze technológie syntézy Low SAPS** TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 je špeciálne vyvinutý pre motory značky Citroën. Jeho veľmi vyspelá technológia umožňuje dosiahnuť úsporu paliva a optimalizovať fungovanie systémov proti znečisťovaniu.

 • Chráni zariadenia na dodatočnú úpravu výfukových plynov, zosilňuje účinnosť filtra pevných častíc (FAP) a predlžuje ich životnosť.
 • Znižuje spotrebu paliva bez zmeny jazdného štýlu. 
 • Znižuje emisie CO2 a znečisťujúce emisie.
Vysvetlivky
Citroën et Total, 45 ans de partenariat - TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30

Olej na báze technológie syntézy TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 je vhodný na použitie v najnáročnejších prevádzkových podmienkach a dokonale spĺňa najnáročnejšie požiadavky, ktoré môžu byť kladené na mazivá.

 • Vyhovuje všetkým druhom použitia, aj tým najintenzívnejším.
 • Má vyššiu tekutosť, tým uľahčuje štartovanie za studena.
 • Vďaka svojim účinným detergentným a antioxidačným funkciám udržuje optimálnu čistotu najcitlivejších častí motora.
 • Je vhodný pre najvýkonnejšie technológie benzínových a dieselových motorov bez filtra pevných častíc (FAP) značky Citroën.
Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - TOTAL QUARTZ 9000 5W-40

Mazivo na báze technológie syntézy TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 je vhodné na použitia v náročných prevádzkových podmienkach. Toto mazivo zabezpečuje:

 • zvýšenú čistotu motora,
 • ochranu motora proti akémukoľvek typu opotrebovania,
 • vyššiu odolnosť voči účinkom zmien teplôt.
Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Minerálny motorový olej TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 vhodný na použitia v štandardných podmienkach.

 • Poskytuje ochranu motora proti opotrebovaniu.
 • Zabraňuje zanášaniu citlivých dielov.
Citroën a Total, 45 rokov partnerstva - TOTAL QUARTZ 5000 15W-40

Mazivá sú nevyhnutné pre správne fungovanie vozidla.

Niektoré oleje na tzv. báze technológie syntézy novej generácie umožňujú takisto:

 • Znížiť emisie CO2 znížením spotreby paliva.
 • Optimalizovať fungovanie tých súčastí, ktoré slúžia na zníženie znečistenia, napr. katalyzátora alebo filtra pevných častíc.

Na zaručenie optimálnych výkonov sa v servisnej knižke uvádza konkrétny olej, ktorý je pre výmenu vo vašom vozidle najvhodnejší. Ak budete dodržiavať toto odporučenie, zaručíte dlhú životnosť vášho vozidla.

Silné stránky

 • Znižuje trenie.
 • Obmedzuje opotrebovanie pohyblivých častí motora (ojnice, piesty…).
 • Umožňuje správne chladenie motora.
 • Zachováva čistotu motora a chráni ho pred koróziou.
 • Uľahčuje uvedenie pohyblivých súčastí motora do pohybu.
 • Zabezpečuje štartovanie pri akejkoľvek teplote.

Ak budete používať výhradne mazivá Total, ktoré spĺňajú špecifické normy Citroën, dosiahnete lepšie výkony, zvýšenie životnosti motora a filtra pevných častíc, ale aj úspory paliva.


Nový olej je zárukou dokonalého fungovania.

Olej v motore je nutné pravidelne vymieňať za nové mazivo zodpovedajúce normám značky Citroën. Odstraňuje akékoľvek nečistoty vznikajúce pri chode motora a prispieva k dlhej životnosti motora a výfuku.

Na kontrolu hladiny motorového oleja musí vozidlo stáť na vodorovnej ploche a motor musí byť vypnutý a chladný. Skontrolujte hladinu oleja každých 2000 km alebo pred dlhou cestou.

Postup:

 1. Vytiahnite mierku oleja.
 2. Utrite ju čistou handrou. Opäť ju zasuňte až na doraz, počkajte zopár sekúnd a potom ju znovu vytiahnite.
 3. Skontrolujte výšku hladiny oleja podľa označení "MIN" a "MAX".
 4. Doplňte olej, ak je výška hladiny oleja menšia ako "MAX".
 5. Olej nalievajte postupne.
 6. Znovu skontrolujte výšku hladiny oleja a zopakujte operáciu, až kým výška hladiny nedosiahne označenie "MAX" , ale nenalievajte olej nad toto označenie.
 7. Znovu zasuňte mierku oleja.

Je nutné v pravidelných intervaloch vymieňať motorový olej vášho vozidla a vymieňať olejový filter pri každej výmene motorového oleja. Použité mazivo musí byť vypustené do nepriepustnej nádoby za účelom recyklácie.


Top