Zobraziť obsah

POISTENIE CITROËN BUSINESS

V spolupráci s poisťovňami Allianz - Slovenská poisťovňa a Generali Slovensko vyvinul Citroën konkurencieschopné poistenia vozidiel pre profesionálnych ako aj súkromných zákazníkov s cieľom čeliť akýmkoľvek nepredvídaným situáciám.

 

POISTENIE UŠITÉ PRE VÁŠ BIZNIS

Citroën Business Poistenie je havarijné poistenie špeciálne vyvinuté pre všetkých firemných zákazníkov využívajúcich celú škálu osobných vozidiel  Citroën a úžitkových vozidiel Citroën do 3,5 tony, vrátane vozidiel autoškoly.

Citroën Business Poistenie sa zaväzuje opraviť vaše vozidlo vo vašom obvyklom predajnom mieste Citroën alebo v akomkoľvek inom autorizovanom servise siete Citroën. Získate tak poistenie vykonaných opráv s originálnymi dielmi a s dodržaním záruky výrobcu.

Súčasťou Citroën Business Poistenia je aj poistenia pre prípad totálnej škody alebo odcuzenia vozidla, ktoré zabezpečuje poistnú ochranu vášho vozidla zaobstaraného v rámci lízingovej zmluvy pre prípad jeho odcudzenia alebo totálnej škody (v dôsledku požiaru, havárie alebo zničenia vozidla živelnou udalosťou) a predovštkým pokrýva rozdiel medzi nadobúdacou cenou bez DPH v rámci predkupného práva v momente vzniku poistnej udalosti a znalcom stanovenou trhovou hodnotou.

 

HLAVNÉ VÝHODY

  • Jednorázová faktúra s poistným zahrnutým vo fakturácii splátok.
  • Poistenie všetkých škôd (havarijné). 
  • Splátkové úhrady.
  • Kvalita opráv a originálne diely.
  • Uľahčený a zrýchlený nákup nového vozidla.
  • Zjednodušené spracovanie poistnej udalosti.
  • Zachovanie finančných prostriedkov.