[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]


FINANCOVANIE CITROËN

Citroën pozná vaše obmedzenia a ponúka vám riešenia financovania, aby vám uľahčil kúpu alebo prenájom vášho nového vozidla.

Finančný lízing

Prenájom s možnosťou následného odkúpenia

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na zaobstaranie motorového vozidla. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a poplatku za prevod vlastníctva.  

ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka finančný lízing:

- pre osobné a úžitkové vozidlá

-pre nové a jazdené vozidlá

-doba splácanie od 36 do 72 mesiacov

-akontácia od 0% do 60%  

Produkt je ponúkaný prestredníctvom autorizovaných predajcov značky CITROËN. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Hlavné výhody

 • Objednáte si vozidlo Citroën, voliteľnú výbavu a farbu podľa vášho výberu.
 • Žiadne povinné navýšenie prvej splátky: sami sa voľne rozhodnete pri dodaní vozidla, či zaplatíte prvú navýšenú splátku alebo táto prvá splátka bude rovnaká ako všetky ďalšie splátky.
 • Počas celej doby splácania mesačných splátok bude vaše meno uvedené v technickom preukaze vozidla ako nájomca.
 • Od samého začiatku poznáte odkupnú hodnotu vozidla.
 • Ak sa rozhodnete uplatniť vaše predkupné právo, okamžite sa stanete majiteľom vozidla.

Klasický spotrebný úver

Úver sa pružne prispôsobí vašim potrebám

ESSOX FINANCE, s.r.o. vám ponúka klasický spotrebný úver s pevnou úrokovou sadzbou a dobou splácania a s rovnakými pravidelnými mesačnými splátkami.

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je súčasťou financovania záložná zmluva zapísaná do Notárskeho registra záložných zmlúv.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

 

ESSOX FINANCE, s.r.o. ponúka úver :

  • Pre osobné a úžitkové vozidlá
  • Pre nové a jazdené vozidlá
  • Doba splácania od 24 do 72 mesiacov
  • Akontácia od 0 % do 60 %

 

Produkt je ponúkaný prostredníctvom autorizovaných predajcov značky CITROËN. Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Hlavné výhody

 • Vaše vozidlo môže byť financované až do 100 % jeho nákupnej ceny
 • S vašim koncesionárom alebo obchodným zástupcom si stanovíte v predajnom mieste dobu splácania a výšku vašich mesačných splátok.

Operatívny leasing - pre právnické osoby

Prenájom prispôsobený vášmu používaniu

Pri dlhodobom prenájme sa vaša zmluva prispôsobí skutočnému používaniu vášho vozidla. 

Dobu trvania zmluvy a počet najazdených kilometrov, ktoré boli stanovené pri podpise zmluvy, možno kedykoľvek upraviť podľa skutočných potrieb používania vozidla. 

Okrem obstarania vášho automobilu vám Citroën ponúka škálu doplnkových služieb: (servisné zmluvy, poistnú zmluvu pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, atď....)
Tieto voliteľné služby sa zakomponujú do vášho financovania: splácať budete len jednu mesačnú splátku.  

O
peratívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomncovi.

Hlavné výhody

 • Počet najazdených kilometrov a doba trvania zmluvy sa prispôsobujú skutočnému používaniu vozidiel.
 • Zachováte si schopnosť investovať do toho, čo najviac potrebujete.
 • Máte prístup k širokej škále pridružených služieb.
 • Vaša mesačná splátka zahŕňa všetky voliteľné služby, ktoré ste si vybrali.

Top