[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Poistná udalosť

Komplexné vybavenie poistnej udalosti v autorizovanom servise Citroën

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla autorizovanému servisu Citroën a všetko vybavíte na jednom mieste.
- pomoc pri nahlásení poistnej udalosti
- obhliadka vozidla bude vykonaná priamo v autorizovanom servise, nemusíte už nikam chodiť
- oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
- faktúra je uhradená poisťovňou priamo servisu, platíte iba spoluúčasť (1)
- počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2)

 

(1) V ojedinelých prípadoch môže byť poisťovňou odmietnuté vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti. Z tohto dôvodu môže byť servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu.
(2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel. Informujte sa vo svojom autorizovanom servise.

Services-1

Karoséria

Váš Citroën ako v prvý deň.

Citroën vám prináša rýchle a výhodné riešenia poškodení karosérie vášho automobilu.

  • Autopravári - karosári siete Citroën vám vďaka svojim odborným znalostiam a skúsenostiam odstránia za menej ako 24 hodín* malé preliačiny alebo drobné škrabance na karosérii vášho vozidla.
  • Vďaka čo najpresnejšiemu paušálu môžete zachovať hodnotu vášho vozidla za menej peňazí.

Citroën vám ponúka širokú škálu paušálov na opravu karosérie za naozaj veľmi výhodné ceny, aby vaše vozidlo znovu nadobudlo svoj pôvodný vzhľad.

* Lehota od prevzatia vozidla a za podmienky disponibility podieľajúcej sa siete.

Services-3

Osvetlenie

Spoľahlivé osvetlenie s cieľom vidieť a byť videný

  • Vedeli ste, že v noci sú riziká nehôd trikrát väčšie ako cez deň a inehody sú dvojnásobne závažné?
  • Zlé osvetlenie môže mať vážne dôsledky: 25 % nehôd je spôsobených zlou viditeľnosťou.
  • Žiarovky Citroën sú veľmi kvalitné a spĺňajú veľmi náročné technicke požiadavky. 
  • Na žiarovky, ktoré sú dielmi podliehajúcimi opotrebovaniu, sa nevzťahuje zmluvná záruka.
Osvetlenie

Výfukový systém

Vaša údržba k službám životného prostredia

  • Výfukové potrubie je dôležitým prvkom vášho vozidla. Prispieva k ochrane životného prostredia, k výkonnosti motora a k akustickému komfortu.
  • Váš výfukový systém je technologicky vyspelý produkt, ktorý sa riadi prísnymi normami a zodpovedá mimoriadne prísnej špecifikácii výrobcu.
  • Výfuk v dobrom stave odvádza a účinne ochladzuje výfukové plyny, zaisťuje tak optimálnu výkonnosť vášho motora a výrazne znižuje emisie škodlivých látok.
Certificats de conformité
Top