Naši predajné miesta sú už otvorené a servisy sú vám plne k dispozícii

Viac info

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

AKTUALIZÁCIE VÁŠHO NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU

Na optimálne fungovanie vášho navigačného systému je potrebné pravidelne aktualizovať mapové podklady. Preto vám Citroën ponúka pravidelnú aktualizáciu svojich máp.

ZADAJTE VIN ČÍSLO

VIN číslo zodpovedá sériovému číslu vozidla. Nájdete ho vo vašom technickom preukaze vozidla. pozri príklad
Top