[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

VÝHODY Z PRIPOJENÝCH SLUŽIEB
SOS & ASISTENCIA

S CITROËN CONNECT BOX

Citroën Connect Box ladne zapadá do interiéru vášho vozidla Citroën. Umožňuje vám využívať výhody spojené so službami SOS a Asistencie. Zistite, ako sa to dá využiť pre zvýšenie bezpečnosti.

CITROËN CONNECT BOX

Citroën Connect Box má vlastnú SIM kartu umožňujúcu pripojenie cez internet a má svoj vlastný prijímač GPS. 

Vybavenie Citroën Connect Box

SOS A ASISTENCIA

PRE CESTOVANIE V POHODE

Služba SOS a Asistencia je lokalizované tiesňové volanie al okalizovaná asistencia značky Citroën. V prípade nehody alebo akejkoľvek inej situácie vyžadujúcej urgentný zásah (porucha, nevoľnosť atď.) Umožňujú zásah príslušným pohotovostným službám. Tieto bezplatné služby, ktoré sú k dispozícii 24/24 a 7/7, nevyžadujú predplatné. Citroën Connect Box vám umožňuje využívať tieto dve služby vo vašom vozidle bez ďalších nákladov.

 

 

Assistance-en-ligne_625x400

SPUSTENIE
TIESŇOVÉHO VOLANIA

V prípade nehody, je možné prostredníctvom funkcie Lokalizovanej asistencie požiadať o pomoc.
Ak je vodič obeťou alebo svedkom kritickej situácie, môže iný cestujúci vo vozidle využiť túto službu stlačením tlačidla „SOS“ na 3 sekundy. Pohotovostné stredisko zavolá späť do vozidla, aby vyhodnotilo situáciu. V prípade potreby vyšle pomoc na miesto nehody.

PRIVOLANIE ASISTENCIE

Asistenciu je možné privolať v prípade poruchy na vozidle.
Ak chcete zahájiť lokalizované asistenčné volanie, stlačte tlačidlo „Dvojitý šíp“ na 3 sekundy a následne budete spojený s ASISTENČNOU SLUŽBOU vo vašom jazyku. Ak je to potrebné, bude vám vyslaná pomoc.
Citroen-Connect-Assist-Telemaintenance-femme_625x400
Top