[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]
520x286_Visuel3.jpg

VYHLÁSENIE PSA PEUGEOT CITROËN O EMISIÁCH A SPOTREBE

PSA Peugeot Citroën potvrdzuje, že automobily skupiny PSA spĺňajú platné emisné normy a preberá iniciatívu zverejňovať skutočnú spotrebu počas prevádzky vozidla v spolupráci s  nezávislou organizáciou.

V súčasnom mediálnom kontexte v súvislosti s  dieselovými motormi, ktorý ovplyvňuje celý automobilový priemysel,  záleží skupine PSA Peugeot Citroën, aby  čo najlepšie informovala svojich klientov, investorov a všetky zainteresované strany.

Skupina PSA Peugeot Citroën potvrdzuje, že jej vozidlá nikdy neboli vybavené softvérom alebo iným prídavným zariadením, ktoré by umožňovali zaregistrovať test merania  emisií a aktivovať systém zníženia emisií oxidov dusíka (NOx), ktorý by bol inak  počas reálnej jazdy vypnutý.

PSA Peugeot Citroën je prvý výrobca, ktorý  zaviedol používanie technológie SCR (Selective Catalytic Reduction) «Blue HDi» na všetky svoje osobné vozidlá s naftovým motorom Euro 6. Tento systém odstraňovania znečisťujúcich látok, na ktorý má skupina vyše sto patentov, je uznávaný v mnohých publikáciách ako najefektívnejšia technológia spracovania oxidov dusíka (NOx).

V rovnakom duchu vynašla skupina PSA Peugeot Citroën filter pevných častíc (FAP) 11 rokov pred zavedením normy Euro 5, ktorá v januári 2011 nariadila jeho používanie všetkým výrobcom automobilov.

Majúc na pamäti dôveru svojich zákazníkov skupina PSA Peugeot Citroën preberá iniciatívu :

  • Zverejňovať  skutočnú spotrebu svojich vozidiel počas používania klientom, meranú nezávislou organizáciou popri údajoch normovanej spotreby.
  • Prijať technické ustanovenia, ktoré by umožnili uviesť skôr budúcu procedúru WLTP *, ktorá je reprezentatívnejšia pre reálne podmienky používania.

*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure –celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké  vozidlá.

Top