[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]
Cactus Airflow

Štúdia C4 Cactus Airflow 2L: iba 2 L/100 KM

CITROËN je kreatívna a technologicky vyspelá značka, ktorá v každej dobe prinášala a stále prináša odpovede na aktuálne automobilové výzvy. Na parížskom autosalóne sa predstaví verejnosti štúdia C4 Cactus AIRFLOW 2L. Po prvý raz sa v nej objaví viacero nových nápadov a možností, ktoré poskytuje sériový model C4 Cactus. Štúdia odhaľuje tvary a technológie zamerané na drastické zníženie prevádzkových nákladov spojených so spotrebou. Ukazuje schopnosti značky CITROËN predstaviť v strednodobom výhľade sériové vozidlo so spotrebou nižšou ako 2 l/100 km.

Vývoj štúdie C4 Cactus AIRFLOW 2L

Hustá mestská premávka, vysoké ekologické nároky, nový životný štýl, ktorý stavia výrobcov automobilov pred nové výzvy a vyžaduje si ich kreativitu. To je rámec neustáleho vývoja programu "Vozidlo 2 l/100 km" na podvozkovej platforme s označením Plate-Forme Automobile (PFA). Z neho vznikla aj štúdia C4 Cactus AIRFLOW 2L. Jej zámerom je priniesť klientom efektívne riešenia na zníženie prevádzkových nákladov a ekologickej záťaže spôsobenej využívaním vozidla.

CITROËN sa chce s modelom C4 Cactus postaviť do nového svetla. Vyznačuje sa nápaditým dizajnom, nízkou hmotnosťou a úspornou prevádzkou. Okrem toho má však aj mimoriadne vysoké ambície: jeho zámerom je vytvoriť príťažlivé a technologicky vyspelé vozidlo, ktorého tvary by podporovali aerodynamiku a prispievali k znižovaniu spotreby

Ľahká a technologicky vyspelá štúdia C4 Cactus AIRFLOW 2L

Sériové vozidlo C4 Cactus, predstavené v júni 2014, prináša odpovede na mnohé výzvy dnešnej doby. Klientovi dáva mnohé výhody a pritom je stále veľmi dostupné. Náklady na automobil sa skladajú z dvoch hlavných častí: z obstarávacej ceny a z nákladov na prevádzku. V prípade modelu CITROËN C4 Cactus sa znížením spotreby podarilo výrazne zredukovať prevádzkové náklady: významne k tomu prispeli úsporné motory (benzínové PureTech a naftové BlueHDi) spojené s technickými riešeniami na zníženie hmotnosti vozidla.  

Odľahčovanie ako účinný spôsob redukcie spotreby paliva

Sériový model C4 Cactus je o 200 kg ako tradičný model CITROËN C4, no v prípade štúdie C4 Cactus AIRFLOW 2L sa vďaka dôslednému odľahčovaniu podarilo znížiť hmotnosť o ďalších 100 kg.

CITROËN C4 Cactus sa už dnes vyznačuje špičkovými výsledkami vo svojom segmente, ktoré predstavujú emisie CO2 s hodnotou od 82g/km a spotreba nafty od 3,1l/100 km.
Štúdia C4 Cactus AIRFLOW 2L posúva svoje možnosti ešte ďalej a na to využíva pohonnú jednotku Hybrid Air. Tú spoločnosť PSA PEUGEOT CITROËN po prvý raz predstavila v modeli CITROËN C3 už v januári 2013 a na ženevskom autosalóne 2013. Táto technológia využíva viacero prevratných a novátorských častí a technológií: benzínový 3-valcový motor PureTech, systém na uskladnenie energie vo forme stlačeného vzduchu, spojenie hydraulických motorov a automatickej prevodovky pomocou planétového súkolia. Spoluprácu riadi riadiaca jednotka, ktorá na základe pokynov vodiča usmerňuje energetické toky.

Štúdia C4 Cactus AIRFLOW 2L so spotrebou iba 2l/100 km

Využitie technologických výdobytkov umožnilo dosiahnutie spotreby 2l/100 km a v strednodobom horizonte stanovilo smer pre vozidlá ako napríklad C4 Cactus.

Mimoriadne nízka spotreba je výsledkom:
- optimalizácie tvaru vozidla a zlepšením aerodynamiky o 20 percent,
- zníženia valivého odporu (pneumatiky Tall&Narrow),
- výrazného odľahčenia, ktoré prispelo k zníženiu hmotnosti vozidla o 100 kg,
- použitia technológie Hybrid Air, ktorá priniesla zníženie spotreby o 30 percent.

Top