[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

eMyWay

NaviDrive

Aktualizácia máp

eMyWay je navigačný systém, ktorý okrem iného disponuje:

  • veľkou 7" obrazovkou s vysokým rozlíšením
  • vnútornou pamäťou, na ktorej sú uložené kartografické údaje
  • pripomienkami o maximálnej povolenej rýchlosti 
  • audio streamingom Bluetooth, t.j. možnosťou počúvať hudbu uloženú v mobilnom telefóne.
eMyWay

NaviDrive je vysokovýkonný navigačný systém GPS, ktorý disponuje :

  • dotykovou 7" obrazovkou, ktorá podporuje intuitívne ovládanie menu 
  • vstupom pre SD karty, ktorý umožňuje načítať a uchovávať audio súbory.
NaviDrive

S cieľom čeliť zmenám v cestnom systéme a užívať si istejšiu a bezstarostnejšiu jazdu vám Citroën ponúka možnosť aktualizovať navigačný systém vo vašom vozidle.
Môžete si objednať najaktuálnejšie karty GPS špeciálne vyvinuté pre váš Citroën.

Aktualizácia máp

Navigačné systémy Citroën sú dostupné pre nasledovné modely:

Top