[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

OBJAVTE POMOCNÉ VIDEÁ

Citroën Jumpy má mnoho predností a bol obdarený výbavou najnovšej generácie. Mobilná kancelária a Moduwork vám budú predstavené v 2 krátkych videách. Nájdete v nich všetky podstatné informácie o fungovaní prvkov výbavy.

Mobilná kancelária

Moduwork - väčšia modularita

DOKUMENTÁCIA

Táto užívateľská príručka je zostavená tak, aby vám umožnila naplno a bezpečne používať vozidlo Citroën Jumpy vo všetkých životných situáciách.

Urobte si čas, aby ste si ju pozorne prečítali a oboznámili sa dobre so svojím vozidlom.

V tejto príručke predstavené všetky varianty výbavy, ktoré sú k dispozícii v celej rade Jumpy. Vaše vozidlo ponúka len časť výbavy popísanej v dokumente, v závislosti od prevedenia, verziie a špecifikácií platných pre krajinu predaja.
504x277_nouveau_jumpy.png
Top