[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Trvalá mobilita podľa značky Citroën

Trvalá mobilita je pojem, ktorý je odnožou "trvalo udržateľného rozvoja" a ktorý sa vzťahuje na všetko, čo vo všeobecnosti súvisí s dopravnými prostriedkami a s mobilitou.
Jej cieľom je hlavne znížiť emisie sklenníkových plynov, znečisťujúcich látok a hluk a takisto vyvolať zmenu správania sa pri cestovaní.

Top