[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Príprava vozidla a kontrola STK

Musíte ísť s vašim vozidlom na povinnú technickú kontrolu? Naši technici vykonajú prípravu vášho vozidla značky Citroën na technickú kontrolu.

Príprava spočíva v skontrolovaní vášho vozidla do posledných detailov s výpisom bodov, ktoré bude pred technickou kontrolou potrebné vykonať. Je potom na vás, či si tieto opravy necháte v servise za poplatok vykonať. Servis rovnako za poplatok ponúka možnosť odviesť vaše vozidlo do autorizovanej stanice technickej kontroly. Už nebudete mať starosti s technickou kontrolou a vyhnete sa nákladom na dodatočnú kontrolu.

Dobré vedieť: prvá kontrola technického stavu vášho vozidla musí byť povinne vykonaná 4 roky po prvom prihlásení vášho vozidla do evidencie. Každú ďalšiu kontrolu je potrebné absolvovať každé 2 roky.

*O konkrétnej cenovej ponuke sa informujte vo vašom autorizovanom servise.

Mon entretien
Top