[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]
Euro6.2_1500x500

NORMA EURO 6.2

Európske emisné normy "Euro" stanovujú pre vozidlá maximálne emisné limity znečisťujúcich látok. Limity sa pravidelne znižujú, pričom posledné limity boli stanovené normou Euro 6.2.
Tak ako predchádzajúce normy, aj táto nová norma stanovuje emisné limity znečisťujúcich plynov NOx (oxidov dusíka), CO (oxidu uhoľnatého), jemných pevných častíc a nespálených uhľovodíkov. Naopak, norma nestanovuje žiaden emisný limit pre CO2.
Norma Euro 6.2 platí od septembra 2017 pre nové typy vozidiel. Do platnosti vstupuje v septembri 2018 pre všetky typy vozidiel.

NOVÉ MOTORIZÁCIE

NA SPLNENIE POŽIADAVIEK NORMY EURO 6.2

BlueHDi_625x400

Citroën predstihol tieto nové predpisy: všetky jeho modely sú už schválené podľa normy Euro 6.2. a spĺňajú jej požiadavky.

Motorisations-625x400-1

Pokiaľ ide o emisie NOx, vozidlá vybavené motormi Euro 6.2 už 3 roky vopred dodržiavajú koeficient zhody 1,5 (meranie RDE – Real Driving Emission), ktorý bude požadovaný od januára 2020.

GPF_625x400

Motory PureTech a BlueHDi novej generácie umožňujú značke Citroën byť o krok vpred pred budúcimi prísnejšími požiadavkami normy Euro 6 v roku 2020.

Couple2_625x400.

SÚBEŽNE SO

VSTUPOM NORMY EURO 6.2 DO PLATNOSTI

Od 1. septembra 2018 budú povinné dva schvaľovacie protokoly: WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) a RDE (Real Driving Emissions).
Uplatňuje ich norma Euro 6.2 a majú tri rôzne ciele:
- znížiť emisie CO2, najmä skleníkové plyny, ktoré spôsobujú klimatické zmeny,
- umožniť zákazníkom lepšie predvídať ich spotrebu paliva v reálnych jazdných podmienkach na základe schválených údajov,
- doplniť testovanie na skúšobných stoliciach o testovanie v reálnych jazdných podmienkach pre niektoré znečisťujúce látky (napr.: NOx).

SLOVNÍK

 • Norma Euro
  Európske emisné normy, známe ako normy Euro, sú predpisy Európskej únie stanovujúce maximálne limity emisií znečisťujúcich látok, ktoré platia pre kolesové vozidlá.
  Norma Euro 6.2 je takisto známa pod názvom Euro 6.d-TEMP. V januári 2020 ju vystrieda norma Euro 6.3, nazývaná aj Euro 6.d alebo Euro 6.d full.

  NOx, CO2, pevné častice, CO: oxid dusíka, oxid uhličitý, jemné pevné častice, oxid uhoľnatý
  Základné emisie vypúšťané zo spaľovacích motorov, ktorých limity sú stanovené európskymi predpismi.

  WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Celosvetovo harmonizovaný testovací spôsob pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá)
  WLTP je nový merací protokol umožňujúci merať spotrebu paliva vozidiel, ako aj emisie CO2 a ostatné znečisťujúce látky v reálnejších podmienkach ako predchádzajúci merací protokol NEDC. WLTP je povinná certifikačná procedúra, ktorá sa týka všetkých výrobcov automobilov v Európe.

  RDE: Real Driving Emissions (Testovanie emisií v reálnych podmienkach premávky)
  Homologácia RDE je novým schvaľovacím postupom, ktorý dopĺňa WLTP. Na rozdiel od testov WLTP, ktoré sa vykonávajú na skúšobných stoliciach, testy RDE sa vykonávajú v reálnych podmienkach jazdy počas testu na ceste na reprezentatívnej vzorke vozidiel. V súčasnosti sa homologačným testom RDE merajú len emisie oxidov dusíka NOx (pre vozidlá s dieselovým motorom) a emisie pevných látok (pre vozidlá s dieselovým a benzínovým motorom).

 

Top