[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]
3Forms-3colors_625x400

NOVÉ OZNAČENIE

3 TVARY, 3 FARBY

Typy motorových palív sú odlíšené symbolom určitej farby: • Benzínové palivá sú označené kruhmi, v ktorých nájdete názov každého paliva. • Naftové palivá sú označené štvorcami. • Plynové palivá sú označené kosoštvorcami. Benzín je označený studenými farbami (tyrkysovou alebo zelenou), nafta je označená teplými farbami (žltou alebo oranžovou) a plyn je označený modrou farbou.

NOVÉ NÁZVY POHONNÝCH HMÔT

Nové názvy pomáhajú vodičom vybrať správne palivo pre svoje vozidlo.

Petrol_300x205

BENZÍN

Máte vozidlo s benzínovým motorom? Názov vášho motorového paliva sa začína písmenom E.  Po ňom nasleduje číslica zodpovedajúca maximálnemu povolenému podielu biopaliva typu etanolu.
Bezolovnatý benzín s oktánovými číslami 95 alebo 98 má označenie E5, pretože obsahuje až do 5 % bioetanolu.  Bezolovnatý benzín 95-E10 má naďalej označenie E10 a superetanol má označenie E85.

Diesel_300x205

NAFTA

Ak vlastníte vozidlo s naftovým motorom, názov motorového paliva sa začína písmenom B, po ktorom nasleduje číslica označujúca maximálny povolený podiel biopalív vyrobených zo živočíšných alebo rastlinných olejov.
Štandardná nafta má označenie B7 a nová nafta s obsahom až do 10 % biopalív má označenie B10.
Písmená XLT označujú syntetickú naftu.

Gazeous-Fuels_300x205

PLYNNÉ PALIVÁ

Názvy plynných palív sa menia úplne: vodík je označený skratkou H2 a ostatné plynné palivá sú označené anglickými skratkami.
LPG pre skvapalnený ropný plyn, CNG pre stlačený zemný plyn a LNG pre skvapalnený zemný plyn.

CITROËN A NOVÉ NÁZVY POHONNÝCH HMÔT

Toto nové označenie je viditeľné na čerpacích staniciach. Postupne bude uvádzané v palubnej dokumentácii a na krytoch palivových nádrží všetkých našich nových vozidiel predávaných v Európe. 

Top