[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

NOVÉ POSTUPY HOMOLOGIZÁCIE VOZIDIEL

C3 AirCross

Predpisy sa vyvíjajú. Nový celosvetový postup homologizácie vozidiel, WLTP, umožňuje získať údaje o spotrebe paliva a emisiách znečisťujúcich látok, ktoré sa oveľa viacej približujú hodnotám, ktoré dosahujú zákazníci v reálnej premávke. Táto metóda postupne nahradí NEDC.

Vďaka spoľahlivým technologickým postupom, ktoré značka Citroën uplatnila pred zavedením nových predpisov, je dobre pripravená na tento nový schvaľovací protokol, ktorý bude povinný pre všetky osobné vozidlá od septembra 2018.

NOVÝ PROTOKOL WLTP

Protokol WLTP sa bude používať na schvaľovanie typov vozidiel v Európskej únii. Zavádza nový testovací cyklus a nový postup merania spotreby paliva, emisí CO2 a znečisťujúcich látok u ľahkých vozidiel* v štandardných (laboratórnych) podmienkach.

Postup WLTP bude od 1. septembra 2018 povinný pre všetky nové osobné vozidlá a o rok neskôr pre nové ľahké úžitkové vozidlá.

* Osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá < = 3,5 ton
Essais PEMS 3
Banc Moteur

OD NEDC K WLTP

Cieľom WLTP je najmä lepšie odrážať reálne podmienky, s ktorými sa vozidlá v premávke stretávajú, a aktuálne technológie, ktorými sú vozidlá vybavené v dobe schvaľovacieho procesu. .

Stanovuje prísnejšie testovacie podmienky a dynamickejšie jazdné podmienky ako predchádzajúci jazdný cyklus NEDC, ktorý bol vypracovaný v 90. rokoch. Pri jeho vypracovaní sa použili údaje z reálnej premávky, zatiaľ čo NEDC vychádzal z teoretických jazdných podmienok.
WLTP okrem toho prináša presnejšie namerané hodnoty, pretože do úvahy berie špecifikácie každého vozidla, vrátane príplatkovej výbavy, čo môže mať značný vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2.

KRITÉRIÁ TESTOVANIA WLTP

Berlingo Combine

Rýchlosť

Testy WLTP sa vykonávajú pri vyšších rýchlostiach:  pri priemernej rýchlosti 46,5 km/h, na rozdiel od 34 km/h v cykle NEDC.

Route

Vzdialenosť

Testovací cyklus WLTP je dlhý 23 km, na rozdiel od 11 km u NEDC.

Montre

Doba trvania cyklu

Doba trvania testovacieho cyklu WLTP sa tiež predĺžila: 30 minút namiesto 20 minút v cykle NEDC.

Racing

Jazda

Jazdný cyklus WLTP je dynamickejší. Správanie pri riadení je preto živšie a viac sa približuje reálnym jazdným podmienkam.

C4 Cactus

Výbava

Pri meraní emisií sa do úvahy berú úpravy vozidiel, ako je napríklad hmotnosť výbavy.

CITROËN A WLTP

Vďaka rozvážnym technologickým postupom, ktoré boli uplatnené už pred vstupom nových predpisov do platnosti (SCR u dieselových motorov a FAP u benzínových motorov), je spoločnosť Citroën dokonale pripravená na tento nový schvaľovací protokol WLTP, ktorý sa viacej približuje reálnym podmienkam používania zákazníkmi.

S cieľom stále lepšie informovať svojich zákazníkov, spoločnosť Citroën navyše od roku 2016 zverejňuje na svojich webových stránkach údaje o spotrebe svojich vozidiel a od marca 2018 údaje o emisiách NOx v reálnych jazdných podmienkach na základe protokolu vypracovaného nevládnymi organizáciami (T&E a FNE), ktorý certifikovala nezávislá spoločnosť (Bureau Veritas).
Zákazníci si takisto môžu nakonfigurovať parametre svojho vozidla a jeho využívanie a skontrolovať si spotrebu paliva podľa toho, ako sami vozidlo používajú.
Extérieur

MERANIE V PODMIENKACH REÁLNEJ PREMÁVKY

Berlingo VU

Od septembra 2018 budú výrobcovia povinní okrem protokolu WLTP merať emisie v reálnych podmienkach premávky (tzv. RDE), a to u všetkých svojich vozidiel predávaných v Európskej únii, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku.

Citroën vykonáva tieto testy pomocou systému PEMS (Portable emissions Measurement System).

TEST RDE

Počas testu v podmienkach reálnej premávky (RDE) je testované vozidlo vybavené zariadením PEMS pri jazde po verejnej komunikácii. Systém umožňuje v reálnom čase kompletne zaznamenávať emisie hlavných škodlivín vozidla (oxidy dusíka NOx a pevné častice).
Zaznamenané údaje sú analyzované s cieľom overiť, či jazdné podmienky spĺňajú požiadavky RDE a či emisie neprekračujú prijateľné limity.
Essais PEMS 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Postup WLTP oficiálne nahrádza postup NEDC v septembri 2018 v prípade osobných vozidiel a v septemrbi 2019 v prípade ľahkých úžitkových vozidiel.


Q1
2017
Q2

Q3

Q1
2018
Q2

Q3

Q1
2019
Q2

Q3

Q1
2020
Q2

Q3

 ...

 2023 

 

OZNÁMENÉ HODNOTY
Spotreba & CO2

NEDC NEDC korelované

WLTP
Január2019 : Oznámenie hodnôt CO2 vo WLTP doporučených EÚ.

HOMOLOGIZÁCIA

Spotreba & CO2

NEDC

September 2017 : Nové modely homologiizované podľa cyklu WLTP

            WLTP

September 2018 : Všetky nové vozidlá homologizované podľa
 WLTP

Január 2020 : priemerné emisie CO2 95g/km pod hrozbou pokuty pre výrobcu za prekročenie   
   

 

HOMOLOGIZÁCIA

Nox & Častice

   

RDE
Emisie NOx < 168 mg/km

RDE
Emisie NOx < 120 mg/km

NORMY   EURO 6.1 EURO 6.2 EURO 6.3

SLOVNÍK

FAQ

Top