[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Trvalo udržateľný rozvoj

INOVÁCIA A ČISTÉ TECHNOLÓGIE

Už od prvých fáz koncepcie a v každej fáze životnosti vozidiel sa tímy Citroën snažia čo najviac znížiť vplyv vozidiel na životné prostredie.

 

Cieľom zavádzania eko-koncepcie je dodržať environmentálne predpisy pre svoje vozidlá a okrem toho zabezpečiť značke Citroën predstih v oblasti trvalo udržateľnej mobility.

 

Citroën tak veľkú časť svojho úsilia zameriava na hľadanie čistých technológií, ktorých cieľom je znížiť ekologickú stopu svojich vozidiel.

Zníženie spotreby paliva a emisií.

Citroën vyvíja širokú škálu technologických riešení zameraných na zníženie spotreby paliva, ako aj emisií znečisťujúcich látok.

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj- Spaľovacie motory

Spaľovacie motory

Citroën pracuje permanentne na optimalizácii benzínových a dieselových spaľovacích motorov (pričom významným spôsobom rozširuje zavádzanie zariadení Stop & Start).

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Technológie hybridácie

Technológie hybridácie

S plne hybridným pohonom full hybrid Hybrid spája Citroën výkon dieselového motora Hdi s vlastnosťami elektrického pohonu.

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Elektrické vozidlá

Elektrické vozidlá

Vozidlá Citroën C-ZERO a Citroën Berlingo Electric – v úžitkovej verzii – sú vybavené 100 % elektrickým motorom na zabezpečenie zodpovednej mestskej mobility.

"Zelené" materiály

Označenie "zelené materiály" zahŕňa tri skupiny materiálov:

 • recyklované plasty,
 • materiály prírodného pôvodu (drevo, rastlinné vlákna, atď.),
 • biomateriály (polyméry, ktoré nevznikli petrochemickou cestou, ale z obnoviteľných zdrojov).

Ich používanie predstavuje viaceré výhody:

 • umožňuje znížiť používanie plastov pochádzajúcich z fosílnych surovín,
 • podporuje rozvoj stredísk na recykláciu plastov a rozširuje ich možnosti odbytu.

Citroën realizuje od roku 2008 ambiciózny plán, pomocou ktorého tzv. zelené materiály predstavujú cca 20 % z celkovej hmotnosti polymérov použitých v jeho vozidlách, oproti 6 % v roku 2007.

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Zelené materiály

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA NAŠICH TOVÁRNÍ.

Vyrábať vozidlá s nízkou uhlíkovovu stopou, znamená pre Citroën, využívať také výrobné nástroje,ktoré zvládajú svoje vlastné dopady a sú schopné realizovať hlavné environmentálne výzvy:

 • pomáhať v boji proti klimatickým zmenám,
 • obmedziť znečisťovanie,z toho vypúšťanie odpadových látok do vody a do ovzdušia,
 • zachovať prírodné prostredia, biodiverzitu a obmedziť používanie prírodných zdrojov, hlavne vody,
 • znížiť produkciu odpadu a lepšie ho valorizovať.

Certifikácia ISO 14001

Proces certifikácie, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi, dospel vo výrobných závodoch do úspešného konca, pretože všetky výrobné závody majú certifikát ISO 14001.

Táto norma (vytvorená v roku 1996) vyžaduje používať prostriedky dohľadu, kontroly a merania vplyvov výroby na životné prostredie.

Uplatnenie tejto normy preto vyžaduje vhodným spôsobom zaškoliť všetkých zamestnancov.

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Certifikácia ISO 14001

Zachovanie prírodných prostredí

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Zachovanie prírodných prostredí

Každý výrobný závod Citroën má dostatočnú voľnosť pri výbere vhodného prístupu k riadeniu biodiverzity. Zopár príkladov:

 • Výrobné závody v Rennes (Francúzsko) a v Madride (Španielsko) pokračujú v dopĺňaní súpisu kvetenstva a rastlín tak, aby čo najlepšie vyhovovalo správe ich zelených plôch.
 • Výrobné závody Porto Real (Brazília) a Sochaux (Francúzsko) rekultivovali pásma na vysadenie pôvodných drevín.
 • Lesy okolo výrobných závodov La Ferté Vidame a Belchamp (Francúzsko) sú spravované trvalo udržateľným spôsobom a získali certifikát PEFC (Pan-European Forest Certification).
 • Vo výrobnom závode Sevel Nord (Francúzsko) sa rozhodli nainštalovať 45 včelích úľov. Je to výborný ukazovateľ stavu prírody v areáli závodu a v jeho bezprostrednom okolí.

Environmentálna politika

Sieť Citroën sa zaviazala dodržiavať tri hlavné kritériá environemntálneho manažmentu:

 • triedenie za účelom spätného odberu a zberu odpadov z automobilov v sieti prostredníctvom autorizovaných zberných miest,
 • súlad predpisov siete s vnútroštátnymi a európskymi predpismi,
 • vysledovateľnosť, aby bolo možné sledovať odpady a ubezpečiť sa o ich správnej recyklácii.
Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Environmentálna politika
Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Zber a riadenie

Zber a riadenie

Sieť Citroën zaviedla pred vyše 15 rokmi systém spracovania vozidiel po ukončení ich životnosti (VPUŽ) v priaznivých environmentálnych podmienkach.
Zber a triedenie odpadov z údržby a opráv sú organizované podľa metód riadenia pre produkty po ukončení ich životnosti (PPUŽ).

Citroën - Trvalo udržateľný rozvoj - Ekologické spracovanie

Ekologické spracovanie

Koncepcia každého vozidla zohľadňuje etapu ekologického spracovania vozidla po ukončení jeho životnosti a zahŕňa vyčíslenie jeho možností ekologického spracovania.
Príklad: najnižší bod palivovej nádrže je fyzicky označený tak, aby sa uľahčilo jej vypúšťanie.
pre každý diel, ktorý je potrebné vybrať v etape ekologického spracovania, inžinieri Citroën vopred vyvinuli škálu potrebných demontážnych nástrojov.

Top