[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:sk] [cle1: SECONDES Lang:sk]

Pomôcť vám pri kúpe vozidla

  • Vybrať si optimálne financovanie svojej kúpy alebo prenájmu.
  • Zvoliť si servisné zmluvy na zabezpečenie úplného pokoja na cestách.
  • Chrániť seba ako aj svoj majetok.
  • Poistiť sa proti externým rizikám.

To sú otázky, ktorým budete čeliť pri výbere.

Citroën vám poskytne konkrétne odpovede na každú z týchto otázok.

Top